Vì cộng đồng thông minh hơn, hạnh phúc hơn và giàu có hơn

- Make communities smarter, happier and richer. 

Cám ơn bạn đã muốn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho cộng đồng. Thay vì bán quảng cáo hoặc phí ưu tiên đăng hàng, Luki luôn tìm những cách có lợi ích hơn cho việc xây dựng cộng đồng.

Việc chia sẻ kinh nghiệm hoặc khó khăn trong công việc sáng tạo và phục vụ khác hàng sẽ giúp ích, tạo cảm hứng cho những người đi sau và có thể nhận được những lời khuyên của người đi trước. Hơn nữa bạn sẽ có cơ hội giới thiệu và tạo thêm giá trị tinh thần cho sản phẩm của mình.

Sau đây là định hướng chung cho những bài viết để đóng góp của mọi người có hiệu quả hơn.

  1. Trung thực nhất có thể.
  2. Cố gắng nêu gương, ủng hộ, đóng góp thay vì chê bai, bài trừ. 
  3. Cho trước khi nhận. Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trước khi giới thiệu sản phẩm của mình. 
  4. Ngắn gọn, rõ ràng, đơn giản.
  5. Hãy là chính bạn.

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

 

Để lại nhận xét của bạn

Tất cả các nhận xét đều phải qua kiểm duyệt nội dung trước khi được đăng lên

Cộng đồng Nghệ nhân Luki

Hãy tham gia cộng đồng sáng tạo. Nơi các nghệ nhân như bạn chia sẻ và đóng góp cho sự phát triển của làng nghề Việt Nam.

Luki cam kết Miễn phí đăng ký cửa hàng và đăng sản phẩm.

"Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao"

Đăng ký cửa hàng Luki BẤM VÀO ĐÂY