Kymviet - Những bàn tay dệt ước mơ

KYM VIỆT (Kymviet) là cơ sở sản xuất và kinh doanh hàng thủ công do những người khuyết tật sáng lập để tạo việc làm cho người khuyết tật. Sứ mệnh của Kymviet bao gồm: Tạo việc làm cho những người khuyết tật còn khả năng lao động, góp phần cải thiện sinh kế

Để lại nhận xét của bạn

Tất cả các nhận xét đều phải qua kiểm duyệt nội dung trước khi được đăng lên

Cộng đồng Nghệ nhân Luki

Hãy tham gia cộng đồng sáng tạo. Nơi các nghệ nhân như bạn chia sẻ và đóng góp cho sự phát triển của làng nghề Việt Nam.

Luki cam kết Miễn phí đăng ký cửa hàng và đăng sản phẩm.

"Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao"

Đăng ký cửa hàng Luki BẤM VÀO ĐÂY