Luki được sinh ra với sứ mệnh nâng cao cuộc sống nghệ thuật, thân thiện với môi trường và xây dựng cộng đồng Nghệ nhân Việt Nam.