Giải quyết khiếu nại trên Luki:

Bước 1: Tiếp nhận

  • Nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại của người mua qua địa chỉ email: support@luki.vn
  • Kiểm tra thông tin khiếu nại để thực hiện tiếp nhận hay từ chối

Bước 2: Xử lý khiếu nại

  • Thu thập thông tin, hình ảnh chứng cứ từ các bên liện quan
  • Đưa ra phán quyết và hướng khắc phục với các bên liên quan

Bước 3: Hoàn tất khiếu nại

  • Chuyển thông tin cho nhà vận chuyển , theo dõi quá trình đổi/trả hàng (nếu có)
  • Hoàn tiền cho người mua (trường hợp trả hàng) hoặc chuyển tiền cho người bán (đổi hàng)

Bước 4: Xác nhận kết quả và tiến hành đóng khiếu nại